Hoe stuur je een factuur herinnering?

Hoe stuur je een factuur herinnering?

Zorg ervoor dat je op een betalingsherinnering altijd de volgende gegevens vermeldt:

 1. Het factuurnummer van de openstaande factuur.
 2. De vervaldatum van de fatuur.
 3. Het openstaande factuurbedrag.
 4. De nieuwe betaaltermijn.
 5. Het IBAN-nummer waarnaar je klant het bedrag kan overmaken.

Hoe maak je een betalingsherinnering?

Voor een herinnering gelden geen vormvereisten. Een schriftelijke betalingsherinnering per brief is gebruikelijk, maar mondeling of telefonisch herinneren kan ook. Ook een betalingsherinnering per e-mail is rechtsgeldig.

Hoeveel later mag je een factuur sturen?

Op grond van de wet verjaart een vordering 5 jaar (artikel 3:307 BW) nadat deze opeisbaar is geworden. Verstuurt u alsnog een factuur binnen deze periode van 5 jaar nadat u uw prestatie / of goederen heeft geleverd, dan is er niets aan de hand en kan nakoming in en buiten rechte worden gevorderd.

Wat doen als factuur niet wordt betaald?

 1. Controleer of de factuur klopt.
 2. Check of de betalingstermijn klopt.
 3. Bel uw klant.
 4. Stuur een betalingsherinnering.
 5. Stuur een aanmaning.
 6. Breng incassokosten en wettelijke rente in rekening.
 7. Tref een betalingsregeling.
 8. Schakel een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in.

Wat moet er in een herinnering staan?

Betalingsherinnering versturen: Wat moet erin?

 • het factuurnummer.
 • de factuurdatum.
 • het te betalen bedrag.
 • het klant- of ordernummer.

Hoe snel herinnering sturen?

Betalingsherinnering versturen: Wanneer? Uit onderzoek blijkt dat 50% van de bedrijven pas na 60 dagen een eerste herinnering stuurt. Neem uw eigen termijnen serieus. Zodra een betalingstermijn is verstreken, wacht dan niet langer dan drie tot vijf werkdagen met verzenden van een herinnering of aanmaning.

Hoe oud mag een rekening zijn?

De algemene. ยป Meer over verjaring verjaringstermijn is twintig jaar. Zo verjaart een claim die je op grond van een vonnis hebt na twintig jaar. Maar een factuur verjaart vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken.

Welke stappen kun je zetten wanneer een klant na de vervaldatum van de factuur nog steeds niet heeft betaald?

De 5 stappen die je moet volgen als jouw klant na de eerste herinnering nog steeds niet heeft betaalt: telefonisch contact opnemen over de nog niet-betaalde factuur. een tweede betalingsherinnering sturen. aanmaning sturen.